En bostadsmarknad för alla?
Bostäder & Infrastruktur 2015-07-01

En bostadsmarknad för alla

För att Skånes potential för tillväxt, utveckling och integration ska förverkligas krävs dels tidigarelagda statliga satsningar på infrastrukturen och dels att den fysiska planering av bostäder och infrastruktur som i dag sker i kommunerna samordnas på regional nivå. 

Det är några av slutsatserna i rapporten ”En bostadsmarknad för alla? - Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne”, som är framtagen av Region Skåne i samarbete med Sveriges Byggindustrier Syd.

Mer information

Hela rapporten: En bostadsmarknad för alla?

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Bo Adling, Sveriges Byggindustrier Helsingborg

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER