Skatter & Redovisning 2018-05-07

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som tas i bruk från och med det datumet. Systemet innebär i korthet att fordon med relativt låga utsläpp premieras med en bonus, medan en förhöjd fordonsskatt införs på fordon som drivs med bensin och diesel. 

Mer information här på Transportstyrelsens hemsida

skriv ut
epost
Share
skriv ut