Det går bra för Povel
Povel verksamhetsledning 2016-08-04

Det går bra för Povel

Det har aldrig varit så många företag som vill bli Povelföretag och vi har haft inte mindre än fyra nya grupper med småföretag i gång under våren och planerar för ytterligare tre grupper efter semestern. Dessutom har vi ett antal större företag som genomför Povel företagsinternt. 

Antal certifierade och diplomerade företag ökar också och våra Povelföretag har  i dag uppnått närmare 50 ISO-certifikat tillsammans. Kommande krav på obligatorisk diplomering inom en viss tidsperiod kommer också att öka takten på diplomeringar och certifieringar.

Samarbetet med SBcert har fallit väldigt väl ut och de ombesörjer i dag all vår tredjepartsdiplomering som ett ackrediterat certifieringsorgan. Detta har höjt både statusen och kvaliteten på våra Poveldiplomeringar.

Povel Verksamhetsledning lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt.

Här kan du läsa mer om Povel!

skriv ut
epost
Share
skriv ut