Det är ont om jordklot
Marianne Hedberg, miljöexpert
Foto: Rosie Alm
Energi & Miljö 2017-12-06

"Det är ont om jordklot"

En nyligen presenterad rapport visar att Retursystem Byggpalls utsläpp av koldioxid endast utgör 44 procent jämfört med den vanligaste alternativa lastpallshanteringen i branschen och att kostnaderna med samma jämförelse endast utgör en tredjedel.

Att tillvarata de här stora miljömässiga och ekonomiska potentialerna var utgångspunkten för den workshop som hölls den 28 november med deltagare från de stora byggentreprenörerna.

Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustriers miljöexpert, pratade om dagsläget för byggsektorns resurs- och avfallshantering och gav tänkvärda perspektiv på konsekvenser av den cirkulära ekonomin med allt från möjligheter i nya mer långsiktiga affärsmodeller, med resurser i fokus, till pågående konkreta åtgärder för att minska resursanvändningen under byggprocessen. Marianne pekade på behovet av att sluta cirkeln och avslutade med att ”det är ont om jordklot”.

Jörgen Ågren, JM, berättade om JM:s arbete för minskat byggavfall och beskrev företagets mycket systematiska arbete för att halvera mängden byggavfall. Sandra Larsson, NCC, visade konkreta åtgärder som genomförts inom NCC för att underlätta lastpallshanteringen.

Rapporten ”Byggbranschens hantering av standardlastpallar – En jämförande studie av klimatmässiga och ekonomiska avtryck” presenterades av Niclas Carlsson och Tobias Falk, Returlogistik.

Rapporten finns att hämta på www.byggpall.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut