tornkran.jpg
En sund byggbransch 2014-02-06

Den etiska kompassen

Inför Sveriges Byggindustriers förbundsstämma den 8 maj dras arbetet nu igång att få firmatecknare i varje enskilt medlemsföretag att personligen skriva på ett bindande avtal med BI att följa uppförandekoden. Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Den etiska kompassen