tornkran.jpg
Sund konkurrens 2014-02-06

Den etiska kompassen

Inför Sveriges Byggindustriers förbundsstämma den 8 maj dras arbetet nu igång att få firmatecknare i varje enskilt medlemsföretag att personligen skriva på ett bindande avtal med BI att följa uppförandekoden. Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut