Malmo_samt_Jens_Hoffman_006.jpg
Foto: Björn Wellhagen
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2014-12-08

Debatt: Fredliga fack – en myt

Bilden av den svenska arbetsmarknaden är att konflikterna är få och att parterna kommer överens. Vi vill med nya mått visa att arbetsmarknaden är mindre fredlig än vad som ofta påstås, skriver Mats Åkerlind, vice vd Sveriges Byggindustrier, tillsammans med sex företrädare för andra branschorganisationer i Dagens Industri i dag.

Svensk arbetsmarknad beskrivs ofta som fredlig, sett till det relativt låga antalet strejkdagar. Vi vill ifrågasätta den bilden. En rapport med ny statistik som Svenskt Näringsliv presenterar i dag visar att det under de senaste fyra åren lades i snitt drygt tre varsel om stridsåtgärder varje månad av fackliga avtalsparter. Att detta påverkar kollektivavtalens innehåll och företagens konkurrensförmåga i en globaliserad värld är otvetydigt.

Läs hela debattartikeln hos Dagens Industri

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Mats Åkerlind, vice vd