Checklista för konsumenter och byggföretag

Viktigt att tänka på vid köp och försäljning av hantverkstjänster.

För konsumenten (beställaren)

  • Som beställare blir du byggherre i förhållande till entreprenören. Om du är osäker på vad den rollen innebär bör du anlita en byggkonsult som projektledare/arbetsledare.
  • Begär in offerter från flera entreprenörer.
  • Kontrollera att företaget har F-skattsedel och kontakta eventuellt Skatteverket.
  • Be om referenser för liknande arbeten och ta reda på hur arbetena har utförts.
  • Ibland förekommer frivillig eller obligatorisk behörighet/auktorisation för utförande av arbete enligt gällande branschregler. 
  • Undersök om den som ska utföra arbetet har sådan behörighet/auktorisation (se faktaruta).
  • Undersök om företaget är medlem i någon branschorganisation, exempelvis Sveriges Byggindustrier. Erfarenheten visar att risken för konkurs är lägre för medlemsföretag än för företag som inte är medlemmar.
  • För trygghets skull, kontrollera att den som befinner sig i ditt hem kan legitimera sig. ID06 är byggbranschens eget system för ID-kontroll, www.id06.se.
  • Förskottsbetalning rekommenderas inte utan särskilda skäl, t.ex. vid stora materialinköp. Vid småhusentreprenader* är det inte tillåtet att begära förskottsbetalning.

För entreprenören (byggföretaget)

 • Konsumenttjänstlagen kräver att arbetet utförs fackmässigt. Entreprenören ska också med omsorg ta tillvara konsumentens intressen. Entreprenören måste informera konsumenten och avråda denne om visst arbete inte skulle vara till rimlig nytta för konsumenten. Som entreprenör måste man utgå från att konsumenten inte är fackman.
 • Informera konsumenten om vilken personal som planeras utföra arbetet.
 • Informera konsumenten löpande om arbetet och ekonomin i projektet.
 • Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön i konsumententreprenader
 • Vid småhusentreprenader* är det inte tillåtet att begära förskottsbetalning. Vid övriga konsument­entreprenader kan parterna avtala om förskotts­betalning p.g.a. särskilda skäl (betalningsplan).

Gemensamma punkter

 • Gå noggrant igenom arbetets omfattning innan avtal tecknas.
 • Teckna skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Vid småhusentreprenad* använd avtalsmallen ABS 18. Om det gäller reparation eller ombyggnad, använd avtalsmallen Hantverkarformuläret -17.
 • Viktigt är att i avtalet klargöra följande:
  a) Arbetets omfattning. Skriv vad som ska utföras och inte utföras.
  b) Priset eller grunderna för hur priset bestäms.
  c) Tiden för betalning (betalningsplan).
  d) Tiden för arbetets start och slut.
  e) Bestäm hur beställning av ändrings- och tilläggsarbeten ska gå till.
  f) Besiktning, se p 24 ff. i ABS 18 och p 8 i Hantverkarformuläret -17.
  g) Försäkring, se p 29 i ABS 18 och p 13 i Hantverkarformuläret -17.
 • Vid småhusentreprenader* krävs normalt att entreprenören lämnar färdigställandeskydd i form av en försäkring eller bankgaranti. 

 • För ytterligare information kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se.

* Småhusentreprenad: uppförande eller tillbyggnad av en villa.
Tillbyggnad är det om husets volym utökas.

Branschregler och behörighet

 • BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, www.bkr.se
 • Behörighet för elektriker utfärdas på olika nivåer av Elsäkerhetsverket, www.elsakerhetsverket.se
 • Behörig Lösull: Branschregler för säker lösfyllnadsisolering, www.isolerarna.se
 • Branschregler Säker Vatteninstallation: Branschregler för VVS-företag, www.sakervatten.se
 • GVK Säkra våtrum: Branschregler för tätskikt i våtrum från Golvbranschens våtrumskontroll, www.gvk.se
 • MTK: Glasbranschens auktorisations- och behörighetskrav, www.gbf.se
 • Säker Fasad: Branschregler för kvalitetssäkrade fasader, www.spef.org

Information och rådgivning

skriv ut

hverk14.png

Hantverkarformuläret 17

ROT-klausul


checklista2014.png

Checklista för privatpersoner
och byggföretag

Konsumentverkets tips till dig som ska anlita hantverkare 


Sveriges Byggindustriers uppförandekod
För alla medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier gäller en obligatorisk uppförandekod. Koden innebär att företagen och deras medarbetare ska följa lagar och
föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga
relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Läs vår uppförandekod / Code of conduct