BI Öst 2016-03-23

BYN:s handledarseminarium "Att arbeta med det ovanliga"

Den 16 mars samlades företagens handledare och lärare från BA-programmet för att mötas och tillsammans arbeta med några utvalda områden och diskutera kring hur mötet med funktionsvariationer ser ut i verkligheten.

Det tre områdena som valdes ut var funktionsnedsättningar, olika kulturer och språk samt, av gruppen framlyft, curlade och ointresserade lärlingar. Diskussioner fördes först inom smågrupper och sedan i helgrupp om i vilka situationer dessa nedsättningar kan framgå eller uppstå och därefter hur dessa kan bemötas.

Sammanfattning (pdf)

skriv ut
epost
Share
skriv ut