Byggtermometern uppdaterad
Byggtermometern augusti 2015
Grafik: Byggtermometern
Konjunktur & Prognos 2015-09-02

Byggtermometern uppdaterad

Byggtermometern, som visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad, är uppdaterad med siffror för augusti 2015. 

Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan september 2014 och augusti 2015 med 54 procent, jämfört med samma period ett år tidigare. Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 85 procent.

Inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 35 procent, och anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 38 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Du hittar Byggtermometern på www.byggtermometern.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser