MENY Övriga sidor
 
Sveriges Byggindustriers Byggstämma 17 maj 2018
Foto: Niklas Andersson Photo

Byggstämma 2018

FAKTA

Datum: 17 maj 2018

Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, Göteborg

Kallelse skickas till stämmoombuden i slutet av mars 2018.

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

 


skriv ut
epost
skriv ut