Byggsektorn behöver ordning och reda i förhandlingarna
AVTAL 2016 2015-10-21

Byggsektorn behöver ordning och reda i förhandlingarna

Det blir ingen samordning mellan LO-facken i avtalsrörelsen 2016. Sveriges Byggindustrier hoppas att dagens besked inte leder till ökad konfliktrisk.

- Det är olyckligt att LO-samordningen inte lyckats hålla ihop. Vi hoppas att beskedet idag inte leder till ökad konfliktrisk. Det vore mycket oroväckande säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, Sveriges Byggindustrier.

- Byggsektorn är redan konkurrensutsatt och konkurrerar allt mer på en internationell marknad. Det råder dessutom en stor bostadsbrist i Sverige, ska byggbranschen nå de höga mål regeringen har satt om 250 000 nya bostäder på fem år behöver branschen en bättre sammanhållning och ett större ansvarstagande säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd, Sveriges Byggindustrier.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd