MENY ByggPlatsen

 
ByggPlatsen

Obligatoriska försäkringar

Arbetsgivare, som har blivit medlem i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund, är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldig att teckna försäkringar, enligt nedan, för sina anställda. Det samma gäller för oorganiserade arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med fackförbund, s.k. hängavtalsföretag.

Obligatorisk försäkring för yrkesarbetare och tjänstemän 

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är enligt kollektivavtal skyldiga att teckna följande försäkringar för sina medarbetare:

Yrkesarbetare

 • AGS Avtalsgruppsjukförsäkring
 • Avtalspension SAF-LO
 • FPT Föräldrapenningtillägg
 • Omställningsförsäkring – omfattar Avgångsbidrag (AGB) och Omställningsstöd (TSL)
 • TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstemän

 • ITP Tjänstepension via Collectum. www.collectum.se.
  Företaget väljer pensionsplan ITP 1 och 2, eller enbart 1
 • TGL Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän
 • TRR Trygghetsrådet

Yrkesarbetare och tjänstemän

 • TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Försäkringsavtal ska tecknas genom Fora, varifrån också blanketter rekvireras, www.fora.se, 08-787 40 10. Vid frågor, kontakta gärna Finfa – www.finfa.se

För ytterligare information kontakta gärna Finfa för information och stöd om kollektivavtalad försäkring. Kundservice: 010-45 53 800.

skriv ut