byggsandra_ocathis_.png
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier och Sandra Mobaraki (Byggsandra)
BI-nyheter 2019-06-24

Var med och förenkla ROT-marknaden

Nu söker vi dig som vill vara med i ett nytt projekt som ska göra det smidigare att sälja hantverkstjänster till privatpersoner. I ett första skede vill vi intervjua medlemsföretag i syfte att kartlägga en optimal byggprocess när man gör arbeten för privatpersoner. Vår förhoppning är att företagen som medverkar i projektet senare även också ska få möjlighet att ta sig an jobb.

Är du intresserad av att medverka i projektet? Och medlem i Sveriges Byggindustrier? Kontakta projektledaren Sandra Mobaraki på sandra.mobaraki@sverigesbyggindustrier.se

Upplägg för projektet ”Enklare ROT-marknad”
Projektet ”Enklare ROT-marknad” består av fem steg: 

  1. Genom intervjuer med medlemsföretag kartläggs en optimal byggprocess.
  2. Projektet sjösätts under hösten genom att en utvald byggvaruhandel ges möjligheten att erbjuda deras kunder en skräddarsydd kvalitetssäkrad byggprocess. Här ser vi gärna att medlemsföretagen som är med i kartläggningen av byggprocessen tar sig an byggprojekten.
  3. Byggprojekteten påbörjas.
  4. Byggprojekten utvärderas. Vad hade vi kunnat göra bättre? Vad gick bra? Och vad bör man undvika framåt?
  5. Utifrån projekten kommer en optimal byggprocess att presenteras och redovisas, med en rekommendation på hur vi kan arbeta mer digitalt på ett smidigare sätt.

Vi kommer använda oss utav det digitala verktyget CLING för att kunna digitalisera hela processen och se till att avtal, arbetsordrar och ÄTA-blanketter hanteras smidigt. För båda parter. 

För att säkerställa att allt fungerar smidigt kommer projektledaren Sandra Mobaraki att ha tät dialog med både hantverkare och kund.

En del av samarbetet med Byggsandra
Projektet ”Enklare ROT-marknad” är en del av Sveriges Byggindustriers samarbete med Sandra Mobaraki, även känd som Byggsandra, som presenterades tidigare i våras. Syftet med samarbetet är att göra det lättare för alla att anlita seriösa hantverkare. 

Sandra Mobaraki har efter att samarbetet inleddes tagit kontakt med olika företag, organisationer samt myndigheter för att få en tydligare bild av utmaningarna men även ta fram fokusområden för det fortsatta arbetet. 


skriv ut
epost
Share
skriv ut