Mångfald & jämställdhet 2019-11-13

Sveriges Byggindustriers kvinnliga nätverk

På 14 ställen runt om i Sverige finns våra kvinnliga nätverk och fler är på gång att startas.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Karta_natverk.png