byggbranschen_ska_vara_sund_BjornW.png
Björn Wellhagen, vd på Mäklarsamfundet, tycker att Sverige behöver en rörlighetskommission för att öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden.
Gästkrönikor 2018-08-29

Sverige behöver en rörlighetskommission!

Den svenska ekonomin kan just nu liknas vid ett barn fullproppat med socker. Den går, kort sagt, på högvarv. Bostadsmarknaden, som är avgörande för arbetsmarknaden och därmed för tillväxten, fungerar däremot sämre. Om ekonomin är det sockerhöga barnet, är vår bostadsmarknad mer att likna vid en reumatisk pensionär.

Ett av de stora problemen är låg rörlighet. Trots stor befolkningsökning har antalet överlåtelser i det ägda beståndet varit relativt konstant. I genomsnitt har antalet överlåtelser legat runt 150 000 om året de senaste tjugo åren. Beräkningar som Mäklarsamfundet har låtit WSP Group göra pekar på att en bostadsmarknad i balans snarare skulle behöva runt 250 000 överlåtelser per år.

Rörligheten måste öka. Bostadsmarknaden måste gå från senior med ledvärk till energisk elitgymnast. Någon invänder säkert att mäklare förvisso tjänar på fler flyttar, men är det viktigt för andra? Det korta svaret på den frågan är ja. Ökad rörlighet är bra för individen, företagen och hela samhället. Egentligen är det rätt enkelt. Det är genom flyttkedjorna som bostadsmarknaden mest effektivt kan matcha målgrupp mot behov.

Den ensamstående senioren i sin stora villa ska kunna flytta till något mindre och mer bekvämt så att den trångbodda familjen kan flytta in och lämna plats åt det unga paret som allt för länge bott tillsammans i enrummaren, som nu kan göras tillgänglig för en ung student eller en ungdom som flyttar hemifrån. Det är ett allmänintresse, men behandlas allt för ofta som ett särintresse.

Våra folkvalda och våra nitiska myndigheter inför åtgärd efter åtgärd som minskar rörligheten. Vi är idag många som, med olika utgångspunkter, delar intresset av ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Inom och utom kommungränser, mellan olika upplåtelseformer, från stort boende till mindre och mer bekvämt eller från mindre till större. Det duger inte att bara klaga.

Vi behöver bli bättre på att organisera oss och tillsammans belysa vikten av ökad rörlighet så att politiken förstår behovet av reformer. Jag tror att Sverige behöver en rörlighetskommission. En sådan kommission bör spegla frågans bredd och samla både näringslivsaktörer, fackföreningar, akademin, student- och ungdomsintresset och seniororganisationerna. Den bör arbeta utifrån ett tydligt mandat med syfte att först kartlägga inlåsningseffekternas konsekvenser och sedan diskutera åtgärder som kan öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden. Vad säger ni, är ni med?

Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Detta är första delen i vår artikelserie Inlägg Utifrån. Artikeln publiceras även i tidningen Byggindustrin.