rawpixel-792222-unsplash.jpg
Mångfald & jämställdhet 2018-10-25

Stöd för aktiva åtgärder mot diskriminering

Just nu granskar Diskrimineringsombudsmannen 50 företag inom bygg- och anläggningsbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut