sophie_tre_snabba.png
Om svartjobben ökar blir alla förlorare, de som jobbar svart såväl som samhället i stort, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.
2018-09-19

Därför bör ROT-avdraget återställas

Tre snabba med Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.

Varför bör ROT-avdraget återställas?
När regeringen Löfven för två sedan försämrade ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden minskade marginalerna för alla som vill renovera eller bygga om. Sänkningen av ROT-avdraget gjordes trots att ett av huvudsyftena med avdraget är att motverka svartjobb.

Vi har också fått indikationer på att efterfrågan på svart arbetskraft återigen ökar, efter att ha varit på stadig nedgång sedan ROT-avdraget infördes. Ett effektivt sätt att komma åt den svarta sektorn är att jobba med efterfrågan, om ingen efterfrågar svart arbetskraft så kommer fenomenet att försvinna.

Hur ser allmänheten på ROT-avdraget?
Sex av tio tycker att ROT-avdraget ska återställas, enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Måleriföretagen. Resultatet är inte oväntat eftersom alla har något att vinna på ROT-reformen. Kostnaden för privatpersoner blir mindre. Den sunda konkurrensen främjas när oseriösa företagare i branschen trängs bort och hantverkarna som utför vita jobb får pension, avtalsenlig lön och en säkrare arbetsmiljö.

Vad händer om svartjobben ökar?
I slutändan blir alla förlorare, de som jobbar svart såväl som samhället i stort. Personer som jobbar svart riskerar att utnyttjas, de får ingen pension eller sjukpenninggrundande inkomst. Samhället går miste om skatteintäkter till vård, skola och omsorg, vilket påverkar hela samhällsbygget. Därför är det inte rimligt att försämra en reform som både är uppskattad och fyller sitt syfte, utan att kunna visa på ett lika bra alternativ. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut