Sveriges Byggindustrier
BI-nyheter 2019-01-09

Sex av tio medlemsföretag är nöjda med Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är nöjda med sitt medlemskap. Det visar 2018 års medlemsundersökning. Enligt undersökningen är sex av tio ganska eller mycket nöjda med Sveriges Byggindustrier som bransch- och arbetsgivarorganisation. Endast ett fåtal, 6 procent, är missnöjda.

Några skäl till nöjdhet som särskilt lyfts fram är: 

- Att man får bra stöd och hjälp

- Att företrädare för organisationen är lättillgängliga

- Att Sveriges Byggindustriers ses som ett kvalitetsmärke

- Förhandlingspartner mot Byggnads

Att nå framgång i arbetet för sund konkurrens är den främsta drivkraften för nöjdhet – här kan Sveriges Byggindustrier förbättra sin position. Även framförhandlandet av attraktiva kollektivavtal är ett potentiellt förbättringsområde. 

Tjänstemannaavtalet är det som får högst betyg överlag. Medlemsföretag som omfattas av detta avtal uppfattar det som enkelt att följa samt lätt att förstå och tillämpa.

Mest missnöje finns det med Byggavtalet där många uppfattar avtalet som svårt att förstå, vilket i kombination med den stora risken för skadeståndskrav om en gör fel skapar en rädsla för att begå misstag.

Undersökningen genomfördes under hösten 2018 av Ipsos på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. Undersökningen genomfördes med hjälp av digitala enkäter och telefonintervjuer och har en total svarsfrekvens på 23 procent. Då Sveriges Byggindustrier bytte leverantör och upplägg för medlemsundersökningen under året finns det tyvärr ingen möjlighet att jämföra med tidigare år. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut