halla_dar_patrikjakobsson.png
Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier.
Arbetsmiljö & Hälsa 2018-09-27

Planering och samverkan ger säkra arbetsplatser!

Den 26 september arrangerade Sveriges Byggindustrier ett heldagsseminarium på Clarion Arlanda med fokus på tunga montage och leveranser. Hallå där! Patrik Jakobsson, arbetsmiljörådgivare och initiativtagare. 

Vad tog besökarna med sig från dagen?
På ett positivt sätt informerade och visade vi hur man arbetar för att det inte ska ske några olyckor eller dödsfall. Besökarna gick därifrån med kunskaper och bra lösningar till den egna verksamheten.

Varför är det så viktigt att uppmärksamma riskerna med tunga montage?
Produktionen ute på våra byggarbetsplatser förändras med nya material och nya sätt att bygga. Vi monterar 25 procent mer prefabricerade hus i dag än för 20 år sedan. Prefab ger tidsvinster men det händer också mer allvarliga olyckor. Man kanske inte har erfarenheten som behövs. Man kanske aldrig har tagit fram en montageplan eller gjort en bra beredning. Vilka lyftredskap ska jag använda? Vilken monteringsordning gäller?

Vilka goda exempel från bygg- och anläggningsbranschen finns det att lära sig av?  
Där det finns kompetens och samordning från konstruktör, beställare till leverantör, transportör och slutligen montörer fungerar det bra. Det är inte ovanligt att det är en lång kedja med flera olika konstruktörer, leverantörer och entreprenörer som är delaktiga. Det är vad vi försöker belysa med dagen: Att planering och samverkan ger säkra arbetsplatser! 

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer