Brandfarliga_logo_200.jpg
2019-04-25

Ny utbildning för alla brandfarliga arbeten

Efter sommaren startar en ny utbildning för att stärka utförare att arbeta brandsäkert. Det är SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Sveriges Byggindustrier som tillsammans har tagit fram utbildningen Brandfarliga Arbeten.

I många arbeten förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. De som utför dessa arbeten måste gå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Tidigare har vi bara kunnat erbjuda Brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten, men nu finns den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten som tagits fram för att vara anpassad för förhållanden i olika branscher.

Uppfyller försäkringsbolagens krav

Bakom Brandfarliga Arbeten står SVEBRA och Sveriges Byggindustrier. Brandfarliga Arbeten har tagit hjälp av flera experter på området för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs för att certifikat ska kunna utfärdas enligt försäkringsbolagens villkor. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Certifikat

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. De som går utbildningen Brandfarliga Arbeten får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat så är man behörig att utföra arbetet.

För mer information, kontakta Lukas Svärd, VD för SVEBRA utbildning AB

www.brandfarligaarbeten.com

 

 

skriv ut
epost
Share
skriv ut