svanteh.jpg
Svante Hagman, förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier
BI-nyheter 2018-09-27

Nu ska Sveriges Byggindustriers fokusområden bli verkstad

"Så här långt tycker jag det känns jättebra. Vi är på väg." Det säger förbundsordförande Svante Hagman i en intervju om Sveriges Byggindustriers fyra fokusområden. Läs också om hur styrelsen tänkte när man valde att göra hållbarhet till ett perspektiv för alla fokusområdena och lägga till digitalisering som ett verktyg.

Vilka fokusområden har förbundsstyrelsen beslutat om?
Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden. Det är attraktiva kollektivavtal, kompetensutveckling, sund konkurrens och säkerhet. Det finns ingen prioritering mellan fokusområdena utan de är alla lika viktiga. I mångt och mycket ligger områdena fast från förra året, men vi har gjort vissa korrigeringar. Bland annat har vi lyft ut hållbarhet som ska omfatta samtliga områden. Dessutom har vi lagt till digitalisering som ett verktyg.

digitalhallbar.PNG

Varför har förbundsstyrelsen gjort denna fokusering?
Jag tror det är viktigt att vi har ett begränsat antal frågor så vi kan koncentrera oss på de frågor som är viktigast för medlemmarna och därigenom åstadkomma en förflyttning. De här fyra fokusområdena kom fram i samband med att vi arbetade med Medlemsnytta 2025. Sveriges Byggindustrier har nu i ett års tid jobbat med de här områdena på olika nivåer. Så här långt tycker jag det känns jättebra. Vi är på väg.

Vid årets strategimöte valde vi att fördjupa oss i sund konkurrens, där Cathis nyligen tillsatt en projektledare. Vi är förstås för en fri rörlighet och konkurrens, men vi behöver ha tydliga regler så att vi konkurrerar på ett likartat sätt. Där har vi en roll, likväl som lagstiftande myndigheter och upphandlande myndigheter. Vi ser att vi kan jobba ännu mer samordnat för att påverka så att konkurrens blir sund.

Varför är hållbarhet och digitalisering utbrutet?
Hållbarhet och digitalisering spänner över samtliga fokusområden. Det vi gör inom sund konkurrens eller attraktiva kollektivavtal ska också präglas av hållbarhet. Det är likadant med digitalisering. Det är ett mål i sig, men också ett verktyg för att göra saker och ting bättre och effektivare.

Vad händer nu? Vad är förbundsstyrelsens förväntningar
Nu är det dags för alla som jobbar inom Sveriges Byggindustrier att göra verkstad av fokusområdena. När vi nu under hösten tar fram verksamhetsplaner för 2019 förväntar jag mig att fokusområdena återspeglas i vad vi gör och vad vi lägger resurser på. Bara så kan vi se ännu mer resultat.

skriv ut
epost
Share
skriv ut