MarianneHedbergBredd.jpg
- Vi ska bli fler som ”walks the talk”, säger Marianne Hedberg, miljöexpert.
FOTO: ROSIE ALM
Energi & Miljö 2019-09-23

Nu finns riktlinjerna för avfallshantering på engelska

Riktlinjerna är bygg- och fastighetssektorns gemensamma kunskapsunderlag om resurseffektiv hantering av material och produkter.

- Riktlinjerna ger basnivån för god hantering och ett gemensamt språk för kravställande och uppföljning, säger Marianne Hedberg, miljöexpert.

Tydliga krav och tydlig uppföljning ger konkurrensneutralitet i upphandlingar och fortsatt utveckling av seriöst ansvarstagande.

- Att förtydliga de gemensamma ståndpunkterna är bara början - vi ska bli fler som ”walks the talk”, säger Marianne Hedberg.   

skriv ut
epost
Share
skriv ut