halladarchristerjo.png
Sveriges Byggindustrier kommer lyfta vad vi anser behövs i ett bostadspolitiskt program för landsbygden, säger Christer Johansson, lokalchef i Västerbotten.
Bostäder & Infrastruktur 2019-01-17

Lokal opinionsbildning ger medlemsnytta i Umeå

Hallå där! Christer Johansson, lokalchef Västerbotten, som blivit inbjuden av Umeå-regionens regionråd för att diskutera vad som kan göras för att underlätta byggande på landsbygden.

Vad innebär inbjudan?

Rådets ledamöter är ordföranden och vice ordföranden i kommunstyrelserna i Umeå-regionens alla kommuner. Från politiskt håll är intresset stort för att ägna en del av strategidagarna i Örnsköldsvik den 7-8 februari åt vad som kan göras för att öka byggandet på landsbygden.

Vilka frågor tänker du ta upp med regionens politiker?

Sveriges Byggindustrier kommer lyfta vad vi anser behövs i ett bostadspolitiskt program för landsbygden - vilket vi tidigare kommunicerat i debattartiklar. Bland punkterna finns möjligheten till experimentbyggande. Inför särskilda frizoner på landsbygden inom vilka avsteg från vissa lagar tillåts för att underlätta och utveckla ett ökat bostadsbyggande. En kommun som t ex Nordmaling har 15 mil attraktiv havskust. Samtidigt är kuststräckan förhållandevis glest exploaterad. Hur är det möjligt att samma strandskydd ska gälla där som i Stockholms skärgård? Strandskyddslagen behöver ändras och kommunerna ges större möjlighet till beslutsfattande.

Hur ser behovet av bostäder och infrastruktur ut i Västerbotten?

Nya bostäder, satsningar på infrastruktur, utbyggd kollektivtrafik, tillgång till bredband och bra mobiltäckning är kommunicerade kärl som tillsammans skapar en god livsmiljö. I Umeå-regionens samarbete kan jag se att t ex Umeå får ett stort ansvar att visa på hur en samverkan mellan stad och land kan ske. Den nya översiktsplanen är ett gott exempel på hur även landsbygden prioriterats.

 

skriv ut
epost
Share
skriv ut