ingen_regel_utan_undantag.png
Simon Imner, bostadsanalytiker på Tyréns, anser att för strikt tolkning av reglerna kan stå i vägen för förbättringar i det moderna samhällsbyggandet.
Gästkrönikor 2018-09-12

Ingen regel utan undantag

Titt som tätt sveper det fram. Det tvärsäkra påståendet om byggbranschens jämförbart usla produktivitetsutveckling. Kritiken, som växt fram sedan förra årtiondet, bemöts nu allt oftare som oriktig. Faktum är att det saknas information från produktivitetsmätningar för att kunna dra en sådan djärv slutsats om den komplexa byggindustrin, något som tidigare konstaterats av forskarna Hans Lind och Han-Suck Song på Kungliga Tekniska Högskolan.

I kritikerns mun ligger även påståendet att branschen lidit av innovationstorka allt sedan armeringsjärnet uppfanns. Mytbildningar har vi gott om. Vad som är synd är att kritikerna i samma andetag inte lyfter frågan om att bygga mer i experimentsyfte. Förutsättningarna existerar nämligen redan.

I plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen finns bemyndigande till Boverket att i enskilda fall och i experimentsyfte medge dispens från vissa utformnings- och egenskapskrav vid uppförande eller ändring av en byggnad. Särskilda skäl krävs för dispens och får inte medföra risk för hälsa eller säkerhet. Tillåtet är avsteg från krav på lämplighet, tillgänglighet och användbarhet samt hushållning med el och vatten. Avsteg från krav på bärförmåga, stadga och beständighet, brandskydd, säkerhet vid användning och buller medges inte.

Bemyndiganden är utformade så att den beslutsfattande myndigheten får men inte måste ge dispens. Den här dispensen möjliggjordes 2007 för att underlätta flytt av byggnader i Gällivare och Kiruna som annars hade förstörts av gruvnäringens utveckling i lappländska malmfälten. I Lagrådets yttrande över propositionen framstod ändringen som långtgående jämfört med då gällande lagstiftning, som tvärtom inte alls medgav utrymme för undantag. Dispens förekom förvisso redan i äldre plan- och bygglagstiftning, men då saknades själva bemyndigandet. Det ledde till att möjligheten till undantag inte utnyttjades.

I praxis har dispensen redan tillämpats. Ett studentbostadsföretag i Lund har efter överprövning i mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd att bygga minibostäder. Även ett projekt i Luleå har fått dispens för en byggnadsstomme i stål. Det här en intressant väg som förtjänar att utforskas.

Förutsägbarhet och rättssäkerhet är en självklarhet i ett modernt samhällsbygge, men för strikt tolkning av reglerna kan stå i vägen för förbättringar. Ingen regel utan undantag, brukar det sägas. Men har vi här en undantagsregel som knappt beviljar undantag? Det är dags att på allvar ställa oss frågan om dispensmöjligheten är ett färdigdukat bord eller blott en hägring.

Simon Imner, Bostadsanalytiker, Tyréns 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

byggbranschen_ska_vara_sund_till_webb.png

Sverige behöver en rörlighetskommission!
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet