Gästkrönika
För att nå målet om en klimatneutral transportinfrastruktur till 2045 krävs innovationer, mod och förnyelse i sektorn, skriver Maria Brogren, Hållbarhetschef på WSP.
Gästkrönikor 2018-09-25

Maria Brogren: Mod och förnyelse krävs för att minska klimatpåverkan

Det sker just nu en kraftsamling i byggsektorn för att minska klimatpåverkan. Mycket kan göras med befintlig teknik, men för att nå målet om en klimatneutral transportinfrastruktur till 2045 krävs innovationer, mod och förnyelse i sektorn.

Byggande och underhåll av transportinfrastruktur ger upphov till mycket stora koldioxidutsläpp. Exakt hur stora de samlade klimatutsläppen från byggande och underhåll av transportinfrastruktur i Sverige är finns det inga bra siffror på. Utsläppsstatistiken är inte skuren på det sättet.

Men trots osäkerhet om exakt storlek på utsläppen har vi tillräckligt bra koll på vilka de största utsläppskällorna är för att agera. Det är produktion av betong, stål och asfalt, samt utsläpp från arbetsmaskiner och byggtransporter som står för de största utsläppen. Alla dessa delar kräver olika insatser för att minska klimatpåverkan.

Många av de centrala aktörerna i värdekedjan har skrivit under byggsektorns färdplan för klimatneutralitet 2045. Delmålet är en halvering av klimatutsläppen till 2030.

Redan idag finns material och metoder för att minska klimatpåverkan från byggandet av infrastruktur med upp till 50 procent, om alla aktörer i hela kedjan använder bästa tillgängliga teknik. Det sker inte idag, men det kan ändras på kort tid om modet finns att gå från demonstration till användning av lösningarna i full skala. Exempelvis behövs nytänkande kring kvalitetsstandarder.

Beställarna är de som i slutändan fattar beslut om att handla upp de bästa klimatlösningarna, men leverantörerna bör bli bättre på att visa tillgängliga alternativ. Så stå på er, byggföretag, materialleverantörer och konsulter! Både ni och klimatet har allt att vinna på att ni säljer in era bästa klimatlösningar hos kommunerna och Trafikverket.

För de 50 procent av utsläppen som sedan återstår innan sektorn når sina klimatmål krävs att vi tänker helt nytt. Vi behöver material, metoder och affärsmodeller som inte finns idag. Och öppenhet och förmåga i sektorn och i enskilda företag att använda innovationer allteftersom de tas fram.

Det kommer att krävas ansträngningar för att hitta lösningarna, och det kan kosta en del i omställningsskedet. Men samtidigt pratar infrastrukturbranschen internationellt alltmer om ”cut carbon, cut cost”, det vill säga att arbetet med att minska klimatutsläppen kan hjälpa branschen att minska kostnader och öka produktiviteten eftersom det handlar om att använda resurser effektivare.

Slutligen behöver vi bjuda in helt nya kompetenser till sektorn för att hantera dagens utmaningar och ha beredskap för kommande. IT-kompetens är givet, men andra kompetenser som vi i branschen ännu inte förstår att vi behöver måste säkerligen också till. Och nya som gamla kommer vi att få vara med på en mycket spännande utvecklingsresa.

Min slutsats blir att det stora behovet av innovationer och nytänkande för att klara klimatmålet ger en fantastisk möjlighet till förnyelse av vår traditionellt sett konservativa infrastrukturbransch.

Maria Brogren, Hållbarhetschef på WSP Sverige

skriv ut
epost
Share
skriv ut

bussen_i_biblioteket.png

Har du sett bussen i biblioteket?
Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag

ingen_regel_utan_undantag.png

Ingen regel utan undantag
Simon Imner, bostadsanalytiker, Tyréns 

byggbranschen_ska_vara_sund_till_webb.png

Sverige behöver en rörlighetskommission!
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet