Cattis_Carln.png
Cattis Carlén, bostadspolitisk expert Riksbyggen
Gästkrönikor 2018-10-10

Cattis Carlén: Att förstå hur landet ligger är att förstå sammanhanget

Sverige – vi har ett valresultat. Men vad ska hända? Valresultatet skapar, i skrivande stund, många frågor och samtidigt så få svar. Inte minst i bostadsfrågan. Bostadsfrågan hamnade inte oväntat utanför väljarnas listor över de viktigaste frågorna inför valet trots att den har stor inverkan på människors liv.

Bostadsfrågan och bostadspolitik är viktigt för många, men det är komplexa ämnen och svåra att ta till sig. Alla kan relatera till att bo men de flesta har i allmänhet svårt att förstå hur bostadsmarknaden fungerar. Många har åsikter om bostadspolitiken men få har förståelse för hur det hänger ihop. På nationell nivå blir det mycket politisk retorik medan den praktiska hanteringen sker lokalt. Det skiljer sig inte nämnvärt från andra samhällsutmaningar och politikområden, förutom det faktum att bostadsfrågan inte blir en valfråga i topp.

Att bostadsfrågan inte får huvudfokus är bekymmersamt och hänger ihop ansvarsdelningen för bostadspolitiken, med en tudelning mellan den nationella och lokala bostadspolitiken. På nationell nivå kommer partierna sällan överens inom bostadspolitiken och de bostadspolitiska samtalen som havererade är ett exempel. Det är svårt att nå överenskommelser utan eftergifter och det var precis vad som hände 2016.

Förhållningssättet på lokal nivå är annorlunda, eftersom kommunerna enligt lag har ansvar för att säkerställa tillgången till bostäder för sina medborgare. Naturligtvis finns det politiska låsningar även i kommuner, men det åläggs dem att hantera utmaningarna på bostadsmarknaden. De lokala utmaningarna präglar därför det bostadspolitiska synsättet i en kommun, det gäller att vara pragmatisk.

Vi var många som val-vakade. Sakta men säkert formeras nu politiska konstellationer i landets kommuner och i riksdagen. Bostadsfrågan och läget på bostadsmarknaden kommer att fortsätta vara viktig. Diskrepansen mellan nationell och lokal nivå fortsätter göra det svårt att hänga med. Däremellan finns allsköns aktörer, både offentliga och privata, som uttrycker åsikter inom bostadsfrågan.

Det krävs mycket för att känna till lite om mycket i bostadsfrågan. Det krävs ännu mer för att känna till mycket om mycket i ämnet. Om människor ska förstå mycket om lite i bostadsfrågan krävs det mer av de som redan förstår, både politiker och andra. Därför är det viktigt att förstå hur landet ligger – att förstå sammanhanget. Och det är precis det jag vill lyfta som viktigt i bostadsfrågan. På vems ansvar det faller att utföra uppgiften återstår att se men där har vi alla en hemläxa att göra.

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert Riksbyggen 

skriv ut
epost
Share
skriv ut

gastkronika_mod_och_forny.png

Mod och förnyelse krävs för att minska klimatpåverkan
Maria Brogren, Hållbarhetschef på WSP Sverige

bussen_i_biblioteket.png

Har du sett bussen i biblioteket?
Anna Grönlund, branschchef och vice vd, Sveriges Bussföretag

ingen_regel_utan_undantag.png

Ingen regel utan undantag
Simon Imner, bostadsanalytiker, Tyréns 

byggbranschen_ska_vara_sund_till_webb.png

Sverige behöver en rörlighetskommission!
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet