Fyra nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen
Byggnyheter 2018-06-20

Fyra nya lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen

Den 1 juli 2018 trädde flera nya lagar i kraft. Här har vi samlat de fyra lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen.

Friskare medarbetare med utökat bidrag

Du har väl inte missat att du från och med i sommar kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar bland dina medarbetare. Som arbetsgivare kan du få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Läs mer hos Försäkringskassan

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Ett nytt system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar träder i kraft den 1 juli. Systemet innebär i korthet att fordon med relativt låga utsläpp premieras med en bonus, medan en förhöjd fordonsskatt införs på fordon som drivs med bensin och diesel.
Läs mer hos Transportstyrelsen

Så ska du redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå

Företag som har fler än femton anställda och som ska föra personalliggare ska börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå från och med den 1 juli i år. Jenny Grahn, skatteutvecklare på Skatteverket, berättar mer om de nya reglerna och det stegvisa införandet.
Läs mer på vår hemsida

Obligatorisk rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning

Den 1 juli 2018 infördes en lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att planera insatser som underlättar den anställdes återgång till arbete. Detta innebär att en plan för återgång i arbete ska upprättas när den anställde varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. När hälsotillståndet senare förbättras ska arbetsgivaren omgående upprätta en sådan plan. Rehabiliteringsplanen ska, i den utsträckning det är möjligt, upprättas i samråd med den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.

skriv ut
epost
Share
skriv ut