Förslag till nya riktlinjer för resurs och avfallshantering
Energi & Miljö 2018-09-05

Förslag till nya riktlinjer för resurs- och avfallshantering

Har du synpunkter på våra förslag på de nya gemensamma ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”? Välkommen att lämna dina synpunkter till Sveriges Byggindustrier!

Riktlinjerna fungerar som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. De togs fram 2007, har uppdaterats vid ett par tillfällen och nu har vi gjort nya förslag till uppdatering av riktlinjerna som vi behöver era synpunkter på.

Remissvar ska ha kommit in till Sveriges Byggindustrier senast den 20 oktober 2018. Här är förslag på de nya riktlinjerna:

Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning
Bilaga 1 - Lista över farligt avfall, FA-lista
Bilaga 2 - Avfallsfraktioner vid rivning - basnivå
Bilaga 3 - Avfallsfraktioner vid byggproduktion - basnivå
Bilaga 4 - Avfallsfraktioner - bruttolista
Bilaga 5 - Söklista - Material och produkter från rivning och utbyte
Bilaga 6 - Förslag till AF-texter för materialinventering
Bilaga 7 - Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid tivning
Bilaga 8 - Förslag till AF_texter avseende avfallshantering vid projektering
Bilaga 9 - Förslag till AF-texter avseende avfallshantering vid byggproduktion

>> Lista över huvudsakliga ändringar i remissversionen

Skicka dina synpunkter till marianne.hedberg@sverigesbyggindustrier.se. Ange ”Remiss, riktlinjer” i ämnesraden. Använd gärna mallen i missivbrevet. En sammanställning av inkomna svar kommer att finnas tillgänglig efter remisstidens utgång.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Här hittar du som medlem nuvarande Riktlinjer av resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

Frågor under remisstiden besvaras av Marianne Hedberg.