Catharina_och_Ylva.png
2018-09-06

Hur stoppar man fusk, regelöverträdelser och brottslighet i byggbranschen?

Hallå där Catharina Elmsäter-Svärd, som i veckan mötte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Vad handlade mötet om?
Det handlade om hur vi ska få sund konkurrens i byggbranschen och hur vi - arbetsmarknadens parter, regeringsrepresentanter och myndigheter - behöver arbeta tillsammans för detta. Vi i Sveriges Byggindustrier har exempelvis länge efterlyst fler kontroller för att komma åt de företag som fuskar.

Varför är sund konkurrens viktigt för Sveriges Byggindustrier?
Sund konkurrens är ett prioriterat område för Sveriges Byggindustrier. Det ska råda nolltolerans mot fusk. Först då blir byggbranschen attraktiv, sund och säker. Det är en förutsättning för att vi ska kunna locka fler till branschen, vilket är helt nödvändigt med tanke på alla bostäder och all den infrastruktur som behövs för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare.

Vad händer nu?
Vi fortsätter att jobba tillsammans med fack, myndigheter och regeringen för att skapa förutsättningar för sund konkurrens. För egen del har vi också påbörjat en närmare granskning för att säkerställa att medlemsföretagen nu känner till och följer våra justerade medlemskriterier som bland annat föreskriver att medlemsföretag ska verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Bara så säkerställer vi vår egen kvalitetsstämpel. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut