berndt_jonsson.png
- Det kommer att finnas träningsstationer för många olika riskmoment inom bygg- och anläggningssektorn, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.
Arbetsmiljö & Hälsa 2018-10-03

Ny säkerhetspark ska minska olyckorna

Utanför Arlanda flygplats i Stockholm planeras en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba om den framtida säkerhetsparken. 

Vad är en fysisk säkerhetspark?
– Det är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Det kommer att finnas träningsstationer för många olika riskmoment inom bygg- och anläggningssektorn. Parken byggs på en 1500 kvadratmeter stort område vid Arlanda flygplats. Det här blir ett nytt verktyg för att minska olyckorna i branschen.

Vilka fördelar ser du med en fysisk anläggning?
– Fördelarna är många, inte minst blir det ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhetsrisker. Inte alla som jobbar inom bygg tycker att det fungerar att få ett dokument i handen och läsa om säkerhet. Någon vill lära sig på ett mer praktiskt sätt, men andra vill läsa, en annan vill se eller höra. Det handlar om att anpassa lärandet på ett bra sätt till flera mottagare.

När beräknas säkerhetsparken vara på plats?
–  I oktober påbörjas planering och projektering av markberedningen och till nästa år planeras ett antal stationer stå på plats. Tanken är att säkerhetsparken ska utvecklas kontinuerligt. Sveriges Byggindustrier är i första hand huvudman och går in med medfinansiering, men tanken är att fler intressenter ska komma med och det kan också bli aktuellt att samverka med andra branscher.

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

Kontaktperson: Berndt Jonsson