berndt_jonsson.png
- I Säkerhetsparken finnas träningsstationer för många olika riskmoment inom bygg- och anläggningssektorn, säger Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier.
Arbetsmiljö & Hälsa 2019-04-25

Säkerhetsparken ska minska olyckorna

Utanför Arlanda flygplats i Stockholm har byggbranschen färdigställt en gemensam Säkerhetspark för att träna dem som arbetar i sektorn på säkerhet. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba om Säkerhetsparken.

Vad är en fysisk säkerhetspark?
– Det är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Här finns träningsstationer för många olika riskmoment inom bygg- och anläggningssektorn. Parkens totala yta är 15 000 kvadratmeter vid Arlanda flygplats. Anläggningen är ett viktigt verktyg för att minska olyckorna i branschen.

Vilka fördelar ser du med en fysisk anläggning?
– Fördelarna är många, inte minst möjliggör parken ett mer handgripligt sätt att öva på och föra dialog om olika säkerhetsrisker. Inte alla som jobbar inom bygg tycker att det fungerar att få ett dokument i handen och läsa om säkerhet. Någon vill lära sig på ett mer praktiskt sätt, en annan vill se eller höra. Det handlar om att anpassa lärandet på ett bra sätt till flera mottagare.

Vem tog initiativet? 
– Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar'n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare, men projeketet är branschgemensamt.

Forsta_spadtaget_for_Sakerhetsparken_26_mars.jpg
I slutet av mars 2019 tog representanter från näringsliv, myndighet och regering det första spadtaget för byggbranschens gemensamma Säkerhetspark. Invigning sker måndagen 7 oktober.

skriv ut
epost
Share
skriv ut
Relaterade publikationer

Kontaktperson: Berndt Jonsson