Byggnyheter 2018-06-20

Använd nya ABS 18

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS) är ett standardavtal som Sveriges Byggindustrier tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. tar fram. Avtalsvillkoren och kontraktsformuläret har nu uppdaterats för överensstämma med ny lagstiftning och praxis, vilket innebär att ABS 18 ersätter ABS 09.

ABS kompletterar konsumenttjänstlagens regler med bland annat regler om besiktningar, tilläggsarbeten och försäkringsskydd. ABS är avsedd att användas tillsammans med ett särskilt kontraktsformulär. Det finns också en ÄTA-blankett att användas vid ändrings- eller tilläggsarbeten.

Förändringarna i nya ABS 18 är huvudsakligen redaktionella, men vi vill särskilt lyfta fram att förbudet mot att överlåta entreprenadavtalet har tagits bort, något som är i enlighet med praxis från Högsta domstolen samt att besiktningsmannen nu ska värdera hur stort belopp som en beställare har rätt att hålla inne tills eventuella fel avhjälpts. I övrigt har laghänvisningar uppdaterats och vissa begrepp korrigerats för att överensstämma med gällande lag.

Här hittar du villkoren, kontraktsformuläret och ÄTA-blanketten
Läs mer om ABS

skriv ut
epost
Share
skriv ut