Antalet kvinnliga sökande ökar kraftigt
Foto: Ikano Bostad
Mångfald & jämställdhet 2018-08-30

Antalet kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet ökar kraftigt

Årets preliminära statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19 visar att antalet kvinnliga sökande till Bygg- och anläggningsprogrammet har ökat med 13 procent jämfört med 2017/18. 

– Denna ökning har vi längtat efter, säger Elin Kebert, projektledare för branschrekrytering på Sveriges Byggindustrier.

- Det är otroligt glädjande att vi har fått fler tjejer som sökt Bygg- och anläggningsprogrammet i första hand i år jämfört med förra året. Vi tror att våra medlemsföretags aktiva satsningar på att öka andelen kvinnor bland yrkesarbetare kan ha bidragit till denna positiva trend. Exempel på det är Ikano Bostads snickarlärlingsprogram Hentverkarna och liknande satsningar som visar att yrkesrollerna inom bygg- och anläggningsbranschen är öppen för alla, säger Elin Kebert.

Ambitionen är att långsiktiga satsningar på branschens attraktionskraft kommer att resultera i en fortsatt stadig ökning av antalet kvinnor som söker sig till Bygg- och anläggningsprogrammet i framtiden. Parallella satsningar på kvinnliga nätverk, skoltävlingar som Future City, SYV-träffar och fortutbildning till landets bygglärare behövs för ytterligare effekt. Bygg- och anläggningsbranschen kan erbjuda stimulerande framtidsyrken för unga samhällsintresserade i sociala frågor vad gäller bland annat miljö, boende, och infrastruktur och sociala frågor.

Uppmaning till skolorna och branschen

- Nu är det viktigt att skolorna ser till att välkomna alla sökande som kommit in på utbildningarna. Det gäller allt från arbetsmiljö, gemenskap och kvalitativa studier då det fortfarande är hård konkurrens om eleverna. Det blir en stor uppgift för våra gymnasier att välkomna alla nya till vår bransch, fortsätter Elin Kebert.

Byggbranschen behöver göra sitt för att se till att varje framtida lärling har en praktikplats och en bra handledare så att eleverna känner sig riktigt välkomna till samhällsbyggarsektorn. Den kompetenspotential som dagens ungdomar besitter är ovärderlig för att rusta Sverige för 11 miljoner invånare.

Fakta

  • Antal sökande kvinnor till BA (Bygg- och anläggningsprogrammet) 2018/19: 600 av totalt 6200 jämfört med 2017/18: 533 av totalt 6009.
  • 67 fler kvinnor har sökt BA i första hand jämfört med föregående år.
  • 13 % fler kvinnor har sökt sig till BA programmet i första hand jämfört med föregående år. 

Källa: Skolverkets preliminära siffror

För mer information, kontakta Elin Kebert

skriv ut
epost
Share
skriv ut