Charlotte_Wareborn_Schultz.png
"Vi som vill agera på en marknad med schyssta spelregler är fler än de som tycker vinsterna med fusk är större än viljan att göra rätt"
Sund konkurrens 2019-04-02

Totalt 2.4 miljoner för att motverka fusk i byggbranschen

Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare för Sund konkurrens, svarar på tre snabba om Arbetsmijöverkets statsbidrag för att moverka fusk i byggbranschen.

Beviljat stadsbidrag 

–  2018 sökte och beviljades Sveriges Byggindustrier och Byggnads 1,3 miljoner kronor i statsbidrag av Arbetsmiljöverket. Statsbidraget har gjort det möjligt för oss att arbeta på nya sätt med frågan sund konkurrens. Vi har bland annat genomfört över 200 lokala workshops med aktörer i och omkring byggbranschen om var vi står idag och hur vi vill att det ska vara när vi verkligen har lyckats uppnå sund konkurrens. Resultatet kommer att ligga till grund för att ta fram en nationell strategi för sund konkurrens och presenteras bland annat på Sveriges Byggindustriers stämma i Umeå 15 maj.

Ytterligare tillskott

- Nu har Arbetsmiljöverket beviljat oss ytterligare bidrag i vårt arbete för sund konkurrens. Bidragets storlek är på 1.1 miljoner kronor och är tänkt att nyttjas året 2019. Vi har sökt pengarna för att bredda och fortsätta det arbete som vi initierade 2018 genom att under hösten arrangera regionala framdriftsmöten för att skapa verkstad av den nationella strategin. Sveriges Byggindustrier och Byggnads stod bakom den första ansökan. Bakom den här ansökan står även Elektrikerförbundet, SEKO, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen. 

Ett steg närmare sund konkurrens?

- Ja, verkligen. Blir vi inte bättre så får vi stora problem framöver. Det finns inte någon enskild quick fix eller aktör när det gäller utmaningen att åstadkomma en sund konkurrens. Arbetet med detta har pågått i flera årtionden men nu upplever vi att finns genuin vilja att arbeta tillsammans där hela ekosystemet är delaktiga. Vi skall inte glömma att vi som vill agera på en marknad med schyssta spelregler är fler än de som tycker vinsterna med fusk är större än viljan att göra rätt.

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Workshopmaterial finns här.