Byggnads borde uppge grundlön
Foto: Rosie Alm
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2015-11-05

Byggnads borde uppge grundlön

Byggnads har den senaste tiden kritiserats för de löneuppgifter de har lämnat i ärenden om arbetstillstånd. Björn Björling, löne- och avtalskoordinator på Sveriges Byggindustrier, menar att Byggnads borde uppge grundlön.

Sveriges Radio har uppmärksammat ett utvisningärende där Byggnads, i sitt yttrande till Migrationsverket, ska ha uppgett att en man borde ha tjänat 32 000 kronor i månaden. Han tjänade 19 500 och Migrationsverket nekade honom därför arbetstillstånd. Löneuppgiften från Byggnads har ifrågsatts. I en artikel i tidningen Byggnadsarbetare uppger Byggnads Stockholm-Gotlands ordförande Lars Holmström att 32 000 är en snittlöneuppgift.

Björn Björling, löne- och avtalskoordinator på Sveriges Byggindustrier, menar alltså att Byggnads istället borde uppge grundlön i sina yttranden till Migrationsverket. Så här säger Björn Björling i en intervju med tidningen Byggnadsarbetaren:

Vad är det du har reagerat på?
- Att de uppger snittlön som kollektivavtalsenlig lön. I byggavtalet har vi ju en lägstalön reglerad, det är grundlönetabellerna i avtalet som utgör lägstalön på byggavtalets området.
Hur ofta används grundlönen i vanliga fall?
-Det finns ju reglerat i avtalet, att grundlönen är lägstalön enligt avtalet. På byggmarknaden i Sverige i dag, bland våra medlemmar och hängavtalsbundna företag, har olika företag olika lönenivå och lönen får inte understiga grundlönenivån i avtalet.
Så det golvet borde man ha uppgett till Migrationsverket menar du?
- Ja.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut