Byggnader och byggande i fokus på klimatmötet i Paris
Energi & Miljö 2015-12-04

Byggnader och byggande i fokus på klimatmötet i Paris

Under klimatmötet i Paris, COP 21, var byggsektorn ett viktigt fokusområde. Ett tydligt exempel på det är initiativet ”Global Alliance for Buildings and Construction” som lanseras av FN med flera. 

I samband med klimatmötet i Paris anordnade vår europeiska branschorganisation, FIEC, en konferens den 4 december om byggsektorns klimatpåverkan. FIEC presenterade tio konkreta aktiviteter för att minska byggsektorns klimatpåverkan, till exempel: öka takten i lågenergibyggandet, driva på utvecklingen mot cirkulär ekonomi, förespråka LCA i offentlig upphandling, stödja teknikutveckling och innovation samt stödja utbildning inom hållbart byggande.  

Byggsektorn har en mycket viktig roll att spela när det gäller att minska den globala uppvärmningen. Vi kan bidra med minskad klimatpåverkan både i driftsskedet och under själva byggprocessen. Sverige har en stark röst i FIEC och ordförandeskapet i teknik- och miljökommittén TEC-3, och vi är stolta och glada över att vår europeiska organisation kliver fram i klimatfrågan.

Om detta och lite till skriver vår energi- och miljöchef Maria Brogren i en debattartikel i tidningen Byggindustrin.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Maria Brogren, energi- och miljöchef