Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier kan prenumerera på Entreprenadindex till kraftigt reducerat pris, f.n. 400 kr/år exkl moms. För övriga är priset 1000 per år exkl moms. 

Entreprenadindex hittar du på www.entreprenadindex.se

Vid frågor och prenumerationsärenden, kontakta Anna Broman, BI Analys.

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER