Energi & Miljö

Energi & Miljö

För att bidra till ett hållbart samhällsbyggande i världsklass arbetar Sveriges Byggindustrier för ett energi- och resurs­effektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behövs rätt kompetens, mer kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav.

Vi bevakar och påverkar lagstiftningsprocesser, nationellt och på EU-nivå, och stödjer våra medlemsföretag i deras energi- och miljöarbete. 

Läs mer om vad vi vill och vad vi gör inom området energi, miljö och klimat. Vi har även sammanställt frågor & svar inom energi, klimat, miljö och hållbarhet.

Nyheter
2018-05-08

Ny rapport: Anläggningsmassor och klimatpåverkan

Vid i stort sett allt byggande uppstår behov av att hantera schaktmassor. Dessa massor kan vara av olika kvalitet beroende dels på tidigare aktiviteter på platsen, dels på naturliga förutsättningar. 

Läs mer
2018-04-26

Marianne Hedberg i styrgruppen för Retursystem Byggpall

Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier, tar nu plats i styrgruppen för Retursystem Byggpall - byggbranschens standard för pallhantering.

Läs mer
2018-04-26

Ett fossilfritt Sverige 2045. Tufft, men inte omöjligt!

Vad är tanken med bygg- och anläggningssektorns färdplan för ett fossilfritt Sverige som i veckan överlämnades till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och vice statsminister Isabella Lövén? Birgitta Govén, energiexpert på Sveriges Byggindustrier berättar här om färdplanen.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER