bygglaget.jpg
Bostäder & Infrastruktur 2015-07-29

Byggläget i Stockholm

Den totala byggvolymen för startade projekt i Stockholms län ökade mellan juli 2014 och juni 2015 med 72 procent jämfört med samma period ett år tidigare.

– Huvudstadsregionen fungerar som tillväxtmotor för hela landet och har därmed en särskild dragningskraft. Att det sätts igång en stor volym projekt är positivt för att tillgodose bostadsbehovet för alla som vill bo, studera och arbeta här, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Läs mer hos Stockholms Byggmästarförening

skriv ut
epost
Share
skriv ut