Byggläget i maj
Grafik: Byggtermometern
Konjunktur & Prognos 2015-06-02

Byggläget i maj

Den totala igångsättningsvolymen ökade mellan juni 2014 och maj 2015 med 65 procent jämfört med samma period ett år tidigare, visar nya siffror från Byggtermometern.

Igångsättandet på bostadsmarknaden ökade med 91 procent, och inom delmarknaden lokaler ökade byggstarterna med 52 procent. Anläggningsmarknaden bidrog också positivt till byggutvecklingen och ökade 45 procent under innevarande period jämfört med samma period ett år tidigare.

Byggtermometern visar värdet av igångsatta byggprojekt månad för månad. Hela värdet av ett projekt ger genomslag i statistiken den månad det startar.

Du hittar Byggtermometern på www.byggtermometern.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser