Byggföreningarna i Södertälje och Stockholm går samman
BI-nyheter 2018-01-26

Byggföreningarna i Södertälje och Stockholm går samman

Den 1 januari 2018 slogs BI Södertälje samman med BI Stockholm. Avsikten är även att sammanföra byggmästarföreningarna i Södertälje och Stockholm.

Den gemensamma styrelsen för BI Södertälje och Södertälje Byggmästareförening har konstaterat att det under senare år blivit allt svårare att rekrytera medlemsrepresentanter till styrelsen i Södertäljeföreningen och att deltagandet vid årsmötena har blivit alltmer begränsat. Behovet av en lokalförening har också blivit allt mindre eftersom medlemsföretagen är verksamma över ett större geografiskt område och inte bara lokalt i Södertälje.

Av dessa skäl beslutade styrelsen vid sitt möte i september att föreslå regionstyrelsen i BI Öst att föreningarna i Södertälje och Stockholm slås samman. Vid styrelsemötet den 19 oktober beslutade regionstyrelsen att sammanslagningen skulle ske den 1 januari 2018, vilket nu alltså har skett.

Gällande Södertälje Byggmästareförening är avsikten att även denna läggs samman med Stockholms Byggmästareförening. Ett samgående fordrar enligt stadgarna beslut vid två på varandra följande föreningsmöten i Södertälje Byggmästareförening, dels vid ett extra föreningsmöte den 6 februari 2018, dels vid ordinarie årsmöte den 7 mars 2018. Kallelse till dessa båda möten kommer att gå ut stadgeenligt till medlemsföretagen.

Sammanslagningarna kommer inte att innebära några förändringar i den service som medlemsföretagen får från kontoret på Wennerbergsgatan. Elisabeth Martin kommer att fungera som föreningschef i den avslutande fasen.

skriv ut
epost
Share
skriv ut