Region Väst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av minst en ordinarie ledamot från varje i regionen ingående byggförening (minst 7 och högst 11 ledamöter). Varje ledamot utser en personlig suppleant vid behov. Regionstyrelsen utses bland byggföreningsstyrelsernas ledamöter efter förslag från regionens valberedning.

Regionstyrelsens ledamöter utses i början av mars månad.

Jonas Steen, FO Peterson & Söner Byggnads AB, är regionens representant i förbundsstyrelsen.

Läs mer om de lokala byggföreningarna i menyn till vänster.

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER