Region Väst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av minst en ordinarie ledamot från varje i regionen ingående byggförening (minst 7 och högst 11 ledamöter). Varje ledamot utser en personlig suppleant vid behov. Regionstyrelsen utses bland byggföreningsstyrelsernas ledamöter efter förslag från regionens valberedning.

Regionstyrelsens ledamöter utses i början av mars månad.

Ledamöter:

Bf Väst
Ordinarie: Peter Hårte, Peab. Suppleant: Jonas Steen, FO Peterson & Söner Byggnads AB.
Jörgen Johansson, Swerock AB. Suppleant: Nils Bjelm, NCC Construction AB.
Ulf Stenholm, Göfastgruppen AB. Suppleant: Jan Edlund, Byggnads AB Tornstaden.
Magnus Widing, RO-gruppen. Suppleant: Peter Serrander, Fristad Bygg AB.
Anders Erlandsson, Skanska Sverige AB. Suppleant: Stephan Woodbridge, Veidekke Entreprenad.

Bohus - Norra Älvsborgs Bf
Peter Johansson, Sjuntorps Bygg AB. Suppleant: Ingvar Lindsta, Stenadb.
Thorbjörn Lidvall, Skanska. Suppleant: Magnus Wedholm, Peab.

Värmlands Bf
Tomas Larsson, BBM Karlstad. Suppleant: Staffan Åbjörn, NCC.
Nils Staffansson, Peab. Suppleant: Per Eriksson, Karlstad Byggtjänst.
Göran Elm, Elms Byggnadsfirma. Suppleant: Anders Johansson, Veidekke.

Skaraborgs Bf
Viktor Hresan, Asplunds Bygg AB. 

BI:s styrelse
Jonas Steen FO Peterson & Söner Byggnads AB

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER