Region Öst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av ordinarie ledamöter från varje i regionen ingående byggförening. För varje ledamot utses en personlig suppleant.

Regionstyrelsens ledamöter utses i byggföreningarna i början av mars månad och deras mandatperioden löper fram till nästa ordinarie byggföreningsstämma.

Ledamöter

Ordinarie
För BI Stockholm:
Maria Zimdahl, NCC Sverige AB, ordförande
Joakim Persson Furusten, Reomti Bygg AB, vice ordförande
Jan Kjellson, Peab Drift & Underhåll AB
Bengt Staaff, Skanska Sverige AB
Peter Neuberg, JM Entreprenad AB
Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB
Marcus Andersson, Constrera AB
Vakant
Margareta Hansson, Nynäs Tak AB
Thomas Håkanson, Ekens Golv AB (förbundsstyrelsens val)

För BI Gotland:
Håkan Edblad, Wisab Bygg AB

Personliga suppleanter

För BI Stockholm:
Carina Angarth, NCC Sverige AB
Peter Söderlund, Active Bygg AB
Fredrik Jihammar, Peab Sverige AB
Lars Jonson, Skanska Sverige AB
Alexandra Jansson, JM Entreprenad AB
Lotta Niland, Besqab Projekt och Fastigheter AB, adjungerad
Mikael Anjou. Einar Mattsson Byggnads AB
Bilan Danho, Byggmästargruppen Stockholm BMG AB
Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB

För BI Gotland:
Kjell Ramström, Peab Sverige AB

skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER