Region Öst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av ordinarie ledamöter från varje i regionen ingående byggförening. För varje ledamot utses en personlig suppleant. 

Regionrådets ledamöter utses i början av mars månad.

Ledamöter

Ordinarie  

För BI Stockholm:

Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB, ordförande
Joakim Persson Furusten, Reomti Bygg AB, vice ordförande
Jan Kjellson, Peab Drift & Underhåll AB
Lars Jonson, Skanska Sverige AB
Peter Neuberg, JM Entreprenad AB
Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak AB
Anders Drakes, Puts- & Plattsättnings AB
Marcus Andersson, Contrera AB 
Jan Henriksson, Q-gruppen AB (förbundsstyrelsens representant)

BI Södertälje:
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB

För BI Gotland:
Per Stephani, Nybergs Entreprenad AB

Personliga suppleanter

För BI Stockholm:

Mikael Hallengren, Peab Sverige AB
Jan Selberg, Skanska Sverige AB
Carina Angarth, NCC Construction Sverige AB
Alexandra Jansson, JM Entreprenad AB
Anette Frumerie, Besqab Projekt och Fastigheter A
Mikael Anjou. Einar Mattsson Byggnads AB
John Söderberg, Metrolit Byggnads AB
Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB
Peter Söderlund, Active Bygg AB
Thomas Håkansson, Ekens Golv AB (förbundsstyrelsens val)

För BI Södertälje:

Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB

För BI Gotland:

Håkan Edblad, Wisab Bygg AB

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER