Region Öst

Som samrådsorgan för regionen finns en regionstyrelse. Regionstyrelsen utgörs av ordinarie ledamöter från varje i regionen ingående byggförening. För varje ledamot utses en personlig suppleant. 

Regionrådets ledamöter utses i början av mars månad.

Ledamöter

Ordinarie  

För BI Stockholm:

Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB, ordförande
Joakim Persson Furusten, Reomti Bygg AB, vice ordförande
Jan Kjellson, Peab Drift & Underhåll AB
Lars Jonson, Skanska Sverige AB
Peter Neuberg, JM Entreprenad AB
Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak AB
Anders Drakes, Puts- & Plattsättnings AB
Marcus Andersson, Contrera AB 
Jan Henriksson, Q-gruppen AB (förbundsstyrelsens representant)

BI Södertälje:
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB

För BI Gotland:
Per Stephani, Nybergs Entreprenad AB

Personliga suppleanter

För BI Stockholm:

Mikael Hallengren, Peab Sverige AB
Jan Selberg, Skanska Sverige AB
Carina Angarth, NCC Construction Sverige AB
Alexandra Jansson, JM Entreprenad AB
Anette Frumerie, Besqab Projekt och Fastigheter A
Mikael Anjou. Einar Mattsson Byggnads AB
Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB
Peter Söderlund, Active Bygg AB
Thomas Håkansson, Ekens Golv AB (förbundsstyrelsens val)

För BI Södertälje:

Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB

För BI Gotland:

Håkan Edblad, Wisab Bygg AB

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER