Region Norra Norrland

Regionstyrelsen fastställer regional budget och verksamhetsplan inom den ram som fastställts av förbundets stämma och styrelse.

Ledamöter

Byggförening Västerbotten
Ordinarie: Gunnar Ahlgren
Ordinarie: Fredrik Andersson, Suppleant: Anton Johansson
Ordinarie: Urban Keskitalo, Suppleant: Ulf Bjurbäck
Ordinarie: Per-Arne Falk, Suppleant: Ulrika Sandström

Byggförening Norrbotten
Ordinarie: Stefan Erixon, Suppleant: Peter Fahlblom
Ordinarie: Erik Lindbäck, Suppleant: Dan Lindbäck
Ordinarie: Mats Eklund, Suppleant: Peter Åkerström 

Förbundsstyrelsen
Ordinarie: Urban Nilsson, Suppleant: Vakant

skriv ut

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER