Byggbranschens parter lämnar intresseanmälan för trepartssamtal med regeringen
Foto: Henry Cohen
Kollektivavtal & Arbetsrätt 2016-11-16

Byggbranschens parter lämnar intresseanmälan för trepartssamtal med regeringen

Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Seko och Maskinentreprenörerna lämnar idag in en intresseanmälan för att delta i trepartssamtal med regeringen kring kompetensförsörjning och nyanländas etablering. Byggbranschen har idag stora svårigheter att hitta rätt kompetens. Beräkningar visar att vi är i behov av över 40 000 yrkesarbetare för att klara de åldersavgångar vi har framöver. 

Om vi ska ha en konkurrenskraftig byggbransch måste vi bli bättre på att rekrytera fler kompetenta medarbetare och för det behövs en bred rekryteringsbas. Samtidigt som branschen behöver arbetskraft står många människor utanför arbetsmarknaden idag. Som parter vill vi ta ansvar för att såväl ungdomar och nyanlända som kvinnor ska känna sig välkomna i branschen.  

- Mot bakgrund av den senaste avtalsrörelsen känns det bra att vi nu tillsammans tar oss an viktiga framtidsfrågor och fortsätter trepartssamtalen. Det har alltid varit Byggnads inriktning att arbeta för en byggbransch som är modern och inkluderande, säger Johan Lindholm förbundsordförande på Byggnads.

- Vi är glada över att vi parter tillsammans kommer att jobba för att fler ska komma in på byggarbetsmarknaden såsom ungdomar, nyanlända och kvinnor. En förutsättning för att den svenska modellen ska fungera är att vi även tar ansvar för de grupper som står utanför arbetsmarknaden säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

- Det här är viktigt initiativ som inte bara ger nyetablerade ökade möjligheter att snabbare integreras i det svenska samhället. Byggarbetsmarknaden är dessutom en expansiv bransch där nyutbildad arbetskraft med olika kompetenser kommer att behövas under lång tid framöver, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.  

- Vi måste snabbt hitta lösningar på hur vi tar hand om nyanlända och lärlingar. Trepartssamtal mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringen är rätt väg att gå, så att vi får en samsyn och att alla känner sig delaktiga, säger Per-Erik Markström, biträdande förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Kontakt

Daniel Axelsson pressekreterare Byggnads 072- 235 97 29

Cherine Khalil pressansvarig Sveriges Byggindustrier 0702- 714 381

Erik Sandberg kommunikationschef Seko 070-600 24 96

Per-Erik Markström biträdande förhandlingschef Maskinentreprenörerna 070- 370 90 24

skriv ut
epost
Share
skriv ut