Byggandet av flerbostadshus på väg mot tidigare rekordnivåer
Foto: Henry Cohen
Konjunktur & Prognos 2016-10-19

Byggandet av flerbostadshus på väg mot tidigare rekordnivåer

I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar ser till att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger därför kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Världsekonomin fortsätter att hanka sig fram under 2017, vilket påverkar Sveriges utrikeshandel negativt. Detta gör att vår BNP-utveckling bromsar in när även de senaste årens starka motor, hushållen, tappar fart. I linje med detta toppar bostadsbyggandet i år, men blir trots allt den främsta tillväxtmotorn för byggindustrin även nästa år.

– För byggindustrin ser vi en fortsatt bred uppgång som även i år drivs av starkt ökande bostadsinvesteringar. Nästa år kommer en något svagare efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet lite grann. Däremot kommer det att vara fortsatt hög aktivitet på vägbyggandet och regeringen har också budgeterat för en anslagsökning på 25 procent 2017, säger JohanDeremar , nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Byggandet går starkt i flertalet universitetsstäder

Uppgången i byggandet är relativt väl utspridd över landet. Alla län uppvisar i varierande grad en positiv investeringstillväxt under prognosperioden 2016-2017. Den kraftigaste uppgången noteras i Östergötlands, Örebro och Uppsala län under prognosperioden.

– Det är bostadsbyggandet som fäller avgörandet rörande vilka län som utvecklas starkt respektive något svagare. Av våra storstadsregioner är det Stockholm och Göteborg som går väldigt bra. De har en fördel av att de flesta stora infrastrukturprojekt som just nu byggs i Sverige, byggs just i dessa två regioner, avslutar Johan Deremar. 

Bygginvesteringarnas utveckling  

   
Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    
         
  Mdkr Utfall Prognos  
Sektor 2015 2015 2016 2017
Bostäder 187,4 16 15 6
Lokaler 136,9 2 5 1
Anläggningar 84,2 4 3 1
Summa bygginvesteringar 408,5 8 9 3

Mer information

Hela Byggkonjunkturen nr 3-2016

Idag släpper vi även lokala konjunkturprognoser. För mer information se: https://prognos.sverigesbyggindustrier.se 

Konjunktur & Prognos

Se seminariet i efterhand

Konjunkturprognosen presenterades vid ett streamat seminarium på Näringslivets hus i Stockholm den 19 oktober, se sändningen i efterhand:

skriv ut
epost
Share
skriv ut