Energi & Miljö 2014-06-30

Byggande - större klimatbov än personbilarna?

En ny studie från IVA och Sveriges Byggindustrier visar att klimatpåverkan från byggprocessen är i samma storleksordning som utsläppen från personbilstrafiken. Vem tar ansvaret och vem bryr sig? 

Resultaten, som presenteras vid ett seminarium i Almedalen i morgon tisdag, förväntas leda till långtgående miljöförbättrande åtgärder från byggindustrin och nya krav hos beställare. 

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut