Energi & Miljö 2014-04-14

Brister i uppföljning av energikrav

Mycket tyder på att kommunerna brister i att följa upp energikraven: – Vår erfarenhet är att kommunerna brister i sin uppföljning av energikraven. Det är de som är tillsynsmyndighet och ska se till att Boverkets byggregler efterlevs. Och det tycker vi att man verkligen borde ha en bättre uppföljning på, säger Maria Brogren, energiexpert, till Sveriges Radio. Läs artikeln och lyssna på inslaget

skriv ut
epost
Share
skriv ut