Ny Povelgrupp på gång i Gävle - Brist på arbetskraft hotar regeringens bostadssatsning - ctl00_cph1_imgMain
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2015-04-24

Brist på arbetskraft hotar regeringens bostadssatsning

Regeringen har lovat byggsubventioner på 3,2 miljarder kronor per år för att få fart på byggandet. Samtidigt ropar byggbranschen skriker efter arbetskraft och kan inte öka produktionen ytterligare, vilket gör löftet svårt att uppfylla.

Arbetskraftsbristen kan exempelvis göra detsvårt att genomföra de satsningar i infrastukturen och bygga de bostäder som regeringen lovat, säger Lars Tullstedt, expert på kompetensförsörjning, till Dagens Industri.

- Bristen på arbetskraft har varit stigande i många år, så politikerna är medvetna om det. Men det finns ledig kapacitet, det är bristen på erfaren arbetskraft som är det allvarliga. Orsaken är att det är goda tider för byggindustrin, det satsas mycket pengar på nya bostäder, fortsätter Lars Tullstedt.

Lars Tullstedt pekar  framför allt ut två yrkeskategorier som byggföretagen har svårt att hitta: tjänstemän i produktionsnära roller – arbetsledare – och olika mätningstekniker.

För att lösa bristen behövs bland annat ordentliga satsningar på utbildningar och klara spelregler för byggbranschen så att satsningarna i infrastrukturen blir jämnt fördelade över åren, säger Lars Tullstedt till Dagens Industri.

- Man kan inte låta efterfrågan fluktuera så kraftigt från år till år, det ger ingen stabilitet för företagen och arbetskraften. Sen behöver man se över de utbildningar som redan finns och anpassa dem för byggmarknaden. Det går inte att få fram nyutbildad arbetskraft med de kunskaper som efterfrågas i dag på kort tid.”

Även Sofia Jonsson, näringspolitiskt ansvarig på Stockholms byggmästareförening, undrar hur ekvationen ska gå ihop de kommande åren:

- Byggbranschen är inte unik på att efterfråga arbetskraft, men det som kan hända är att det blir ett stort samhällsproblem om bristen blir långvarig. Får man inte igenom de satsningar som krävs i infrastrukturen hotar det i slutändan tillväxten för hela svenska ekonomin, säger SOfia Jonsson till Dagens Industri.

Läs hela artikeln hos Dagens Industri

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Lars Tullstedt, expert kompetensförsörjning