Bostäder & Infrastruktur 2014-02-03

Branschsamarbete för produktivitetsförbättring

Trafikverkets nationella plan sträcker sig fram till 2025 och med nuvarande prisutveckling krävs det en årlig produktivitets-förbättring på 2-3 procent för att genomföra det som finns med i planen. Trafikverket, Sveriges byggindustrier (BI) och Svenska Teknik och Designföretagen (STD) har tillsammans gjort ett gemensamt ställningstagande. Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut