Bostäder & Infrastruktur 2014-02-03

Branschsamarbete för produktivitetsförbättring

Trafikverkets nationella plan sträcker sig fram till 2025 och med nuvarande prisutveckling krävs det en årlig produktivitets-förbättring på 2-3 procent för att genomföra det som finns med i planen. Trafikverket, Sveriges byggindustrier (BI) och Svenska Teknik och Designföretagen (STD) har tillsammans gjort ett gemensamt ställningstagande. Läs mer

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Branschsamarbete för produktivitetsförbättring