Branschgemensam säkerhetsutbildning får tummen upp av Svevia
Svevias arbetsmiljöchef Jan Salkert.
Foto: Ulf Lodin
Medlemsporträtt 2017-10-25

Branschgemensam säkerhetsutbildning får tummen upp av Svevia

Under Svevias årliga säkerhetsvecka genomförde företaget Sveriges Byggindustriers nya webbaserade säkerhetsutbildning 
www.safeconstructiontraining.se. Utbildningen mottogs väl och bidrog till konstruktiva diskussioner kring säkerhet på jobbet.

Svevia lät samtliga medarbetare i produktionen genomgå utbildningen i samband med företagets säkerhetsvecka i september.

– Vi fick positiv feedback av kursdeltagarna. Utbildningen belyser tydligt de risker som vi utsätts för i arbetet. Den är överskådlig och ger många bra tips. Det är bra att branschen har en gemensam grundutbildning i säkerhet som både små och stora företag kan utgå från, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

Ni genomförde utbildningen i grupper ute på era arbetsplatser runt om i landet. Varför valde ni detta tillvägagångssätt?
– Dels arbetar vi tillsammans i vardagen, dels är det praktiskt med gruppaktiviteter under säkerhetsveckan. Det blev en väldigt bra dialog och på flera arbetsplatser deltog även våra underentreprenörer i utbildningen, berättar Jan Salkert.

Planen är att samtliga cirka 2000 medarbetare hos Svevia, både yrkesarbetare och tjänstemän, ska gå säkerhetsutbildningen. En av kursdeltagarna var Josefine Hagström som är arbetsledare på Svevia i Västerås:
– Den var jättebra och lärorik. Att sitta i grupp öppnade upp för konstruktiva diskussioner utifrån olika tankesätt och aspekter. För mig som planerar arbetet var det nyttigt att höra hur medarbetarna ser på olika risker i våra projekt, säger Josefine.

Tror du att den här säkerhetsutbildningen kan bidra till färre olyckor och tillbud i branschen?
– Det tror jag absolut eftersom man tar med sig tankarna och lärdomarna ut på arbetsplatsen. Och det underlättar om alla har samma grundläggande säkerhetstänk. Svevia har kommit långt i sitt säkerhetsarbete. Vi har bra hjälpmedel och dokumenterar tillbud och olyckor för att lära av varandra, avslutar Josefine Hagström.

Fakta Svevia
Grundades: 2009 (hette tidigare Vägverket Produktion)
Verksamhet: Bygger och sköter om vägar och infrastruktur
Ort: Rikstäckande, huvudkontor i Solna
Omsättning: 7,1 miljarder kronor
Anställda: Cirka 2000 personer
Hemsida

Säkerhetsutbildningen www.safeconstructiontraining.se har tagits fram av Sveriges Byggindustrier i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag. Den vänder sig till alla som är verksamma i branschen samt till elever på olika yrkesutbildningar.

Läs mer om säkerhetsutbildningen här

skriv ut
epost
Share
skriv ut

josefine-hagstrom.png

- Det underlättar om alla har samma grundläggande säkerhetstänk, säger Josefine Hagström, arbetsledare på Svevia i Västerås.